Hlavní strana
czech poland hungary english
CADware s.r.o., Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec, CZ
tel: (+420) 485 106 131, 485 107 114
mobil tel (GSM): (+420) 602 648 568
e-mail: info@cadware.cz

Aktuálně ... • PADS VX.2.3
  PADS Professional
  PADS Standard Plus
  PADS Standard


 • PCSCHEMATIC v.19
  elektro CAD pro tvorbu dokumentace elektrotechnických projektů

 • PCSCHEMATIC Service
  servisní program pro potřebu montáže a údržby elektrických rozváděčů a panelů


Produkty → CAE software pro teplotní analýzy

 

CAE software pro teplotní analýzy

 

 

HyperLynx Thermal
FloTHERM
FloEFD

 

 

Webináře Mentor, A Siemens Business

 

 


 

 

Hyperlynx Thermal analyzuje teplotní poměry desky plošných spojů načtenou přes zabudovaný převodník z různých návrhových programů.

 

Výrobce:  Mentor Graphics

 

On-demand webinář: www.mentor.com/pcb/multimedia/thermal-analysis-experts-webinar

 

HyperLynx Thermal analyzuje teplotní poměry na desce plošných spojů. Simuluje přenos tepla vedením, konvekcí a radiací. Výsledkem je mapa teplotních polí a rozdílů teploty na desce. Cílem analýzy je předběžné zjištění teplot součástek v závislosti na poměrech okolí desky v zařízení (nucené či volné proudění vzduchu, způsob montáže desky, geometrické uspořádání okolí desky, okolní teploty, atd.). Import desky z programů PADS, OrCad, Altium, Cadstar.

 

 

 

Obr. Hyperlynx Thermal

 


 

 

FloTHERM je sada 3D CFD simulačních nástrojů předvídá proudění vzduchu a přenos tepla v a kolem elektronického zařízení.

 

Výrobce:  Mentor Graphics

 

On-demand webinář: www.mentor.com/pcb/multimedia/thermal-analysis-experts-webinar

 

FloTHERM používá pokročilých technik k předvídání proudění vzduchu a přenosu tepla v součástkách, na deskách plošných spojů a v kompletních systémech včetně rámů a datových center. Kromě vlastního FloTHERM jsou k dispozici specializované verze FloTHERM XT, FloTHERM IC, FloTHERM PCB.

 

Desku plošných spojů lze načíst přes zabudovaný konvertor EDA-Bridge.

 

 

 

Obr. FloTHERM

 

FloTHERM XT je určený pro analýzy chlazení elektronických zařízení.
FloTHERM PCB je určený pro vývoj desek plošných spojů s ohledem na její dobré teplotní poměry.
FloTHERM IC je webový nástroj, určený pro získání termálních charakteristik a práci se součástkami v oboru polovodičů.

 


 

 

FloEFD je 3D CFD simulační nástroj pro proudění tekutin a přenos tepla jako nadstavba k významným 3D CAD systémům.

 

Výrobce:  Mentor Graphics

 

FloEFD je nejrychlejší a nejefektivnější CFD (Computational Fluid Dynamics) simulační nástroj, který je zcela embedded do systémů CATIA V5, Creo, NX, SolidWorks, může být integrován také s programy Inventor a Solid Edge. Program je možné doplnit o přídavné moduly (LED, Electronics Cooling, HVAC).

 

 

 

Obr. FloEFD pro NX

 

Přídavné moduly


LED Module
Tento modul je určen pro účely osvětlení, zejména LED zdrojů. Obsahuje důležité radiační modely, jako jsou Discrete Ordinate a Monte Carlo. Umožňuje absorbování radiace v transparentních materiálech, stejně jako odrazy. V případě LED zdrojů světla používá speciální LED model, který zahrnuje i teplotu přechodu a „hot lumen”.


Electronics Cooling Module
Zajišťuje některé úlohy, které činí termální analýzy přesnější.  Je ideální pro detailnější simulace v elektronických systémech.


HVAC Module
Modul HVAC je potřeba tam, kde je potřeba vzít při simulaci v úvahu teplotní pohodu, jak tomu může být např. v obytných prostorech, automobilech či letadlech, atd.  Modul obsahuje rozsáhlou knihovnu stavebních materiálů a radiační model, který umožňuje simulaci slunečního záření.

 

 

 

Obr. FloEFD LED modul

Administrace | Statistiky | www.cadware.cz | Webmaster: Zbuky | © Zbuky & Fonkeydesign 2006